เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป . Ticket sales on 12 May 2018, 10.00 AM (GMT+7) onwards

ประกาศผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการค้นหาเลขที่นั่งหรือลำดับคิวของท่านเองว่าเป็นผู้โชคดีหรือไม่ ทำได้ง่ายๆ ด้วยการกด Ctrl+F หรือ Command+F แล้วใส่รายละเอียดเลขที่นั่งของตัวเองเพื่อค้นหา

* สำหรับผู้โชคดีจะต้องนำบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง ที่มีหมายเลขที่นั่งหรือลำดับคิวที่ได้รับสิทธิ์ตรงตามประกาศมาแสดงพร้อมบัตรประชาชน โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นชื่อเจ้าของยูสเซอร์ที่ซื้อบัตร *

กำหนดการลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้

Hi-Touch (5800THB) : 300 pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : FUNCTION ROOM 1 (ก่อนถึงห้องบัตร)

เวลากิจกรรม : หลังงานคอนเสิร์ต

A1-A11-5820 A1-D18-5820 A1-H12-5820 A2-C25-5820 A2-E36-5820 A2-G37-5820 A3-B56-5820 A3-E59-5820
A1-A12-5820 A1-D19-5820 A1-H13-5820 A2-C26-5820 A2-E38-5820 A2-G39-5820 A3-B57-5820 A3-E60-5820
A1-A13-5820 A1-D3-5820 A1-H14-5820 A2-C27-5820 A2-E39-5820 A2-G40-5820 A3-B58-5820 A3-F44-5820
A1-A14-5820 A1-D5-5820 A1-H4-5820 A2-C28-5820 A2-E41-5820 A2-G41-5820 A3-B60-5820 A3-F45-5820
A1-A16-5820 A1-D6-5820 A1-H5-5820 A2-C31-5820 A2-E42-5820 A2-H23-5820 A3-C44-5820 A3-F46-5820
A1-A17-5820 A1-D8-5820 A1-H7-5820 A2-C32-5820 A2-E43-5820 A2-H27-5820 A3-C48-5820 A3-F47-5820
A1-A3-5820 A1-D9-5820 A1-H8-5820 A2-C34-5820 A2-F20-5820 A2-H28-5820 A3-C51-5820 A3-F49-5820
A1-A4-5820 A1-E11-5820 A1-H9-5820 A2-C35-5820 A2-F21-5820 A2-H29-5820 A3-C52-5820 A3-F51-5820
A1-A5-5820 A1-E16-5820 A2-A20-5820 A2-C37-5820 A2-F22-5820 A2-H31-5820 A3-C53-5820 A3-F52-5820
A1-A8-5820 A1-E17-5820 A2-A22-5820 A2-C38-5820 A2-F23-5820 A2-H32-5820 A3-C54-5820 A3-F53-5820
A1-A9-5820 A1-E3-5820 A2-A23-5820 A2-C39-5820 A2-F25-5820 A2-H33-5820 A3-C55-5820 A3-F54-5820
A1-B10-5820 A1-E4-5820 A2-A24-5820 A2-C40-5820 A2-F27-5820 A2-H35-5820 A3-C57-5820 A3-F56-5820
A1-B12-5820 A1-E5-5820 A2-A25-5820 A2-C41-5820 A2-F28-5820 A2-H36-5820 A3-C58-5820 A3-F57-5820
A1-B13-5820 A1-E8-5820 A2-A30-5820 A2-C43-5820 A2-F29-5820 A2-H37-5820 A3-C59-5820 A3-F58-5820
A1-B14-5820 A1-E9-5820 A2-A31-5820 A2-D21-5820 A2-F30-5820 A2-H38-5820 A3-C60-5820 A3-F60-5820
A1-B15-5820 A1-F10-5820 A2-A32-5820 A2-D23-5820 A2-F31-5820 A2-H40-5820 A3-D46-5820 A3-G44-5820
A1-B16-5820 A1-F13-5820 A2-A33-5820 A2-D24-5820 A2-F32-5820 A2-H41-5820 A3-D48-5820 A3-G46-5820
A1-B17-5820 A1-F15-5820 A2-A34-5820 A2-D25-5820 A2-F33-5820 A2-H42-5820 A3-D50-5820 A3-G47-5820
A1-B18-5820 A1-F16-5820 A2-A36-5820 A2-D27-5820 A2-F34-5820 A2-H43-5820 A3-D51-5820 A3-G49-5820
A1-B19-5820 A1-F18-5820 A2-A37-5820 A2-D28-5820 A2-F35-5820 A3-A44-5820 A3-D52-5820 A3-G50-5820
A1-B3-5820 A1-F3-5820 A2-A39-5820 A2-D29-5820 A2-F36-5820 A3-A45-5820 A3-D55-5820 A3-G51-5820
A1-B6-5820 A1-F4-5820 A2-A42-5820 A2-D30-5820 A2-F37-5820 A3-A48-5820 A3-D56-5820 A3-G52-5820
A1-B8-5820 A1-F5-5820 A2-A43-5820 A2-D31-5820 A2-F38-5820 A3-A52-5820 A3-D58-5820 A3-G53-5820
A1-B9-5820 A1-F7-5820 A2-B21-5820 A2-D32-5820 A2-F39-5820 A3-A54-5820 A3-D59-5820 A3-G55-5820
A1-C12-5820 A1-F8-5820 A2-B22-5820 A2-D34-5820 A2-F41-5820 A3-A55-5820 A3-D60-5820 A3-G56-5820
A1-C15-5820 A1-F9-5820 A2-B23-5820 A2-D43-5820 A2-F43-5820 A3-A57-5820 A3-E44-5820 A3-G57-5820
A1-C17-5820 A1-G10-5820 A2-B25-5820 A2-E21-5820 A2-G20-5820 A3-A58-5820 A3-E45-5820 A3-G58-5820
A1-C18-5820 A1-G11-5820 A2-B26-5820 A2-E22-5820 A2-G21-5820 A3-A60-5820 A3-E46-5820 A3-G59-5820
A1-C19-5820 A1-G12-5820 A2-B28-5820 A2-E23-5820 A2-G23-5820 A3-B44-5820 A3-E48-5820 A3-G60-5820
A1-C3-5820 A1-G13-5820 A2-B30-5820 A2-E24-5820 A2-G25-5820 A3-B45-5820 A3-E49-5820 A3-H54-5820
A1-C4-5820 A1-G14-5820 A2-B31-5820 A2-E26-5820 A2-G27-5820 A3-B47-5820 A3-E50-5820 A3-H56-5820
A1-C5-5820 A1-G3-5820 A2-B33-5820 A2-E28-5820 A2-G29-5820 A3-B48-5820 A3-E51-5820 A3-H57-5820
A1-C6-5820 A1-G4-5820 A2-B36-5820 A2-E29-5820 A2-G30-5820 A3-B49-5820 A3-E52-5820 A3-H58-5820
A1-C8-5820 A1-G5-5820 A2-B37-5820 A2-E30-5820 A2-G31-5820 A3-B50-5820 A3-E53-5820 A3-H59-5820
A1-D10-5820 A1-G7-5820 A2-B39-5820 A2-E31-5820 A2-G32-5820 A3-B52-5820 A3-E54-5820
A1-D13-5820 A1-G8-5820 A2-B41-5820 A2-E33-5820 A2-G34-5820 A3-B53-5820 A3-E55-5820
A1-D14-5820 A1-G9-5820 A2-B42-5820 A2-E34-5820 A2-G35-5820 A3-B54-5820 A3-E56-5820
A1-D16-5820 A1-H10-5820 A2-B43-5820 A2-E35-5820 A2-G36-5820 A3-B55-5820 A3-E58-5820


Hi-Touch (4800THB) : 400 pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : FUNCTION ROOM 1 (ก่อนถึงห้องบัตร)

เวลากิจกรรม : หลังงานคอนเสิร์ต

B1-A1-4820 B2-F36-4820 SL 170 SL 325 SL 468 SR 177 SR 299 SR 438
B1-A10-4820 B3-A44-4820 SL 178 SL 329 SL 469 SR 178 SR 30 SR 44
B1-A14-4820 B3-A50-4820 SL 180 SL 333 SL 47 SR 18 SR 302 SR 440
B1-A16-4820 B3-A52-4820 SL 189 SL 337 SL 471 SR 181 SR 305 SR 443
B1-A17-4820 B3-A53-4820 SL 190 SL 338 SL 473 SR 184 SR 308 SR 445
B1-A5-4820 B3-A55-4820 SL 197 SL 342 SL 475 SR 186 SR 31 SR 446
B1-A7-4820 B3-B44-4820 SL 198 SL 345 SL 481 SR 189 SR 316 SR 447
B1-B11-4820 B3-B45-4820 SL 199 SL 347 SL 488 SR 19 SR 317 SR 450
B1-B17-4820 B3-B46-4820 SL 201 SL 354 SL 490 SR 191 SR 323 SR 452
B1-C8-4820 B3-B47-4820 SL 206 SL 355 SL 53 SR 195 SR 325 SR 454
B1-D17-4820 B3-B48-4820 SL 209 SL 359 SL 60 SR 199 SR 328 SR 455
B1-D18-4820 B3-B49-4820 SL 210 SL 36 SL 61 SR 204 SR 337 SR 459
B1-D3-4820 B3-B50-4820 SL 215 SL 360 SL 62 SR 207 SR 338 SR 462
B1-E11-4820 B3-B57-4820 SL 216 SL 364 SL 68 SR 208 SR 339 SR 468
B1-E16-4820 B3-B61-4820 SL 225 SL 366 SL 74 SR 209 SR 340 SR 47
B1-G12-4820 B3-C44-4820 SL 226 SL 367 SL 75 SR 210 SR 344 SR 470
B2-A21-4820 B3-C45-4820 SL 228 SL 373 SL 79 SR 211 SR 347 SR 473
B2-A34-4820 B3-E52-4820 SL 229 SL 376 SL 80 SR 213 SR 35 SR 475
B2-A37-4820 B3-H47-4820 SL 234 SL 377 SL 88 SR 216 SR 351 SR 48
B2-A42-4820 B3-J52-4820 SL 244 SL 380 SL 89 SR 220 SR 352 SR 486
B2-B22-4820 B3-K54-4820 SL 246 SL 383 SL 92 SR 224 SR 355 SR 490
B2-B23-4820 SL 101 SL 25 SL 385 SL 93 SR 225 SR 357 SR 501
B2-B24-4820 SL 103 SL 251 SL 386 SL 97 SR 226 SR 366 SR 504
B2-B27-4820 SL 108 SL 254 SL 387 SL 99 SR 227 SR 369 SR 511
B2-B31-4820 SL 109 SL 256 SL 388 SR 105 SR 229 SR 37 SR 517
B2-B32-4820 SL 111 SL 258 SL 389 SR 111 SR 233 SR 376 SR 520
B2-B33-4820 SL 112 SL 259 SL 390 SR 113 SR 24 SR 379 SR 524
B2-B37-4820 SL 113 SL 26 SL 395 SR 114 SR 243 SR 38 SR 525
B2-B38-4820 SL 115 SL 260 SL 399 SR 115 SR 246 SR 389 SR 527
B2-B42-4820 SL 116 SL 261 SL 40 SR 116 SR 247 SR 390 SR 528
B2-C22-4820 SL 117 SL 262 SL 403 SR 120 SR 256 SR 394 SR 536
B2-C23-4820 SL 119 SL 263 SL 407 SR 124 SR 257 SR 395 SR 538
B2-C24-4820 SL 12 SL 266 SL 41 SR 126 SR 26 SR 396 SR 539
B2-C25-4820 SL 121 SL 270 SL 417 SR 13 SR 262 SR 399 SR 542
B2-C26-4820 SL 122 SL 277 SL 422 SR 135 SR 264 SR 4 SR 548
B2-C29-4820 SL 123 SL 278 SL 423 SR 137 SR 266 SR 402 SR 6
B2-C30-4820 SL 130 SL 280 SL 427 SR 146 SR 27 SR 404 SR 60
B2-C32-4820 SL 131 SL 281 SL 430 SR 150 SR 271 SR 405 SR 62
B2-C33-4820 SL 132 SL 287 SL 437 SR 152 SR 272 SR 406 SR 64
B2-D31-4820 SL 136 SL 288 SL 446 SR 154 SR 276 SR 407 SR 66
B2-D37-4820 SL 137 SL 29 SL 447 SR 156 SR 277 SR 416 SR 72
B2-D38-4820 SL 142 SL 295 SL 448 SR 159 SR 279 SR 417 SR 76
B2-E23-4820 SL 144 SL 296 SL 450 SR 16 SR 282 SR 418 SR 80
B2-E24-4820 SL 145 SL 298 SL 454 SR 160 SR 283 SR 421 SR 81
B2-E26-4820 SL 146 SL 300 SL 455 SR 163 SR 284 SR 427 SR 86
B2-E27-4820 SL 150 SL 301 SL 456 SR 165 SR 288 SR 428 SR 87
B2-E29-4820 SL 158 SL 308 SL 457 SR 166 SR 29 SR 43 SR 91
B2-E38-4820 SL 159 SL 309 SL 459 SR 168 SR 291 SR 430 SR 96
B2-F32-4820 SL 166 SL 310 SL 465 SR 172 SR 292 SR 431 SR 98
B2-F33-4820 SL 168 SL 315 SL 466 SR 176 SR 298 SR 436 SR 99


Press Conference 50 PAX

ลงทะเบียน (Registration time) : วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 17.00 - 17.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55

จุดลงทะเบียน (Register point) : บริเวณด้านหน้าโรงแรม (Lobby Entrance)

ไม่อนุญาติให้บันทึกภาพและเสียงทุกชนิด

A1-B4-5820

A2-B34-5820 A2-D42-5820 B1-B19-4820 SL 140 SL 406 SR 241
A1-E18-5820 A2-C33-5820 A2-E37-5820 B2-A30-4820 SL 265 SL 415 SR 244
A1-F12-5820 A2-C42-5820 A2-E40-5820 B2-B36-4820 SL 27 SL 426 SR 336
A1-F17-5820 A2-D35-5820 A2-G24-5820 B2-C27-4820 SL 303 SL 70 SR 372
A1-F19-5820 A2-D38-5820 A2-H22-5820 B2-C43-4820 SL 330 SR 118 SR 472
A2-A21-5820 A2-D40-5820 A3-H55-5820 B2-E35-4820 SL 365 SR 194 SR 476
A2-B24-5820 A2-D41-5820 B1-B18-4820 B2-E36-4820 SL 404 SR 200 SR 88
SR 9

 

Meet & Greet 50 Pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : FUNCTION ROOM 1 (ก่อนถึงห้องบัตร)

เวลากิจกรรม : หลังงานคอนเสิร์ต

A1-A10-5820 A2-C30-5820 A3-D45-5820 SL 250 SL 451 SR 205 SR 61
A1-A6-5820 A2-D36-5820 A3-E47-5820 SL 274 SL 483 SR 228 SR 75
A1-A7-5820 A2-D37-5820 A3-F55-5820 SL 276 SL 6 SR 349
A1-E14-5820 A2-G38-5820 A3-G45-5820 SL 297 SL 67 SR 356
A1-E6-5820 A2-H25-5820 B2-B43-4820 SL 35 SL 71 SR 506
A2-A35-5820 A2-H34-5820 B2-C40-4820 SL 363 SR 103 SR 52
A2-B20-5820 A3-A50-5820 B2-D34-4820 SL 432 SR 15 SR 521
A2-B27-5820 A3-C49-5820 B3-A61-4820 SL 435 SR 169 SR 535

 

Signed Poster 100 Pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM รับกับสต้าฟ

A1-A19-5820 A2-F24-5820 SL 10 SL 23 SR 190 SR 329 H-D22-3820 G-G4-2820
A1-B5-5820 A2-F26-5820 SL 134 SL 230 SR 192 SR 334 I-A14-3820 H-G18-2820
A1-D17-5820 A2-H39-5820 SL 143 SL 241 SR 212 SR 363 I-A16-3820 H-G22-2820
A1-D4-5820 A3-A46-5820 SL 154 SL 324 SR 22 SR 403 I-A3-3820 H-H23-2820
A1-E10-5820 A3-B46-5820 SL 16 SL 344 SR 231 SR 469 I-B17-3820 D-J9-1820
A1-F14-5820 A3-C46-5820 SL 161 SL 37 SR 245 SR 51 I-B6-3820 D-K12-1820
A2-A28-5820 A3-C50-5820 SL 167 SL 408 SR 249 SR 531 I-C17-3820 D-L34-1820
A2-B32-5820 B1-F7-4820 SL 17 SL 436 SR 260 SR 545 I-C3-3820 E-L27-1820
A2-B35-5820 B2-A22-4820 SL 171 SL 463 SR 270 SR 78 I-C6-3820 G-L5-1820
A2-B40-5820 B2-A31-4820 SL 172 SL 485 SR 300 SR 82 I-D8-3820
A2-D22-5820 B2-A40-4820 SL 175 SL 83 SR 310 C-A12-3820 I-E4-3820
A2-D33-5820 B2-C31-4820 SL 217 SL 90 SR 312 D-A12-3820 I-F2-3820
A2-D39-5820 B2-D28-4820 SL 222 SR 148 SR 322 H-A5-3820 C-J15-2820

Signed CD 30 Pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM  รับกับสต้าฟ

A1-E13-5820 A2-F40-5820 A3-A53-5820 SL 22 SR 265 SR 451 SR 540 D-D10-3820
A1-H11-5820 A2-G42-5820 A3-C47-5820 SL 242 SR 278 SR 460 C-A1-3820 I-D7-3820
A2-A41-5820 A2-H20-5820 SL 110 SL 51 SR 371 SR 481 D-A10-3820  
A2-B29-5820 A2-H30-5820 SL 120 SL 54 SR 442 SR 503 D-B19-3820  

Artist Polariod 21 Pax

ลงทะเบียน (Registration time) : 13.00 – 18.00 น.

จุดลงทะเบียน (Register point) : TICKET ROOM  รับกับสต้าฟ

A1-B7-5820 A2-D26-5820 A3-A59-5820 B1-A13-4820 SL 13 SL 9 SR 498
A1-C7-5820 A2-G26-5820 A3-D47-5820 B1-A2-4820 SL 401 SR 383 SR 67
A2-A29-5820 A2-H21-5820 A3-H60-5820 B2-D32-4820 SL 492 SR 489 SR 68

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

2018 MONSTA X WORLD TOUR “THE CONNECT” IN BANGKOK 
กำหนดการแสดง : วันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00 น.
สถานที่ : ธันเดอร์ โดม เมืองทองธานี
ราคาบัตร : 5,800 / 4,800 (นั่งและยืน) / 3,800 / 2,800 และ 1,800 บาท
กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการจำหน่าย : http://www.ticket-yjpartners.comรายละเอียดและขั้นตอนการจองบัตร (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.ticket-yjpartners.com โดยใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมลเพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน **สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี user และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อไป

2. กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
โดยมีขั้นตอนการจองบัตร ดังนี้
2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน) ***แนะนำ*** 
วิธีนี้จะล๊อคบัตรได้รวดเร็วที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม โดยระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้ ดังนี้
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, PAYPAL) จะเข้าสู่ระบบของการตัดบัตร ต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%) 
2.5. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง สามารถจองได้ 4 ที่นั่ง ในราคาและโซนเดียวกัน (หากต้องการจองมากกว่าจำนวนที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)
**สามารถเลือกบริการส่งไปรษณีย์ EMS ได้โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มต่อ 1 การจอง เป็นจำนวนเงิน 50 บาท**

3. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เป็นสำคัญ), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยบัญชีที่ท่านจะต้องโอนเงินเข้ามาเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร) ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาท์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking
- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ http://www.ticket-yjpartners.com
(ในหน้าตรวจสอบรายการ) ภายในระยะเวลาที่กำหนดจากที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 24 ชม. ผู้จองสามารถกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอนประมาณ 24 ชม. หากยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์ม กรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ทางอีเมล : YJPartnersTicket@gmail.com หรือ โทร 062-252-6951, 089-365-2834

4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจอง ไว้ให้ดี เพื่อนำมาใช้ยืนยันในการรับบัตร และเพื่อป้องกันการแอบอ้าง

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. ราคาบัตรนี้ ยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติก ใบละ 20 บาท

7. สำหรับบัตรยืน ลำดับการเข้าฮอลล์จะเรียงตามลำดับการจอง โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบลำดับคิวของท่านได้ในหน้า “ตรวจสอบรายการ” ภายใน 7 วัน หลังจากการจองของท่านเสร็จสิ้น (เลขที่ปรากฏบนบัตรคอนเสิร์ตตัวจริง จะตรงกับเลขลำดับคิวของท่าน) และหากบัตรสูญหายทางผู้จัดสงวนสิทธิไม่ออกบัตรให้ใหม่ในทุกกรณี และไม่สามารถเข้าร่วมงานได้

8. กำหนดการรับบัตรจริง เพื่อใช้เข้าชมการแสดง สามารถรับได้ที่บู้ทรับบัตรหน้างาน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.ticket-yjpartners.com
https://www.facebook.com/YJPartnersOfficial/
YJPartnersTicket@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834
Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam

 

2018 MONSTA X WORLD TOUR “THE CONNECT” IN BANGKOK 
Show Date : [Saturday] June 30th, 2018 at 6:00 PM
Venue : Thunder Dome Muangthong Thani
Ticket Price : 5,800 / 4,800 (Standing and Seating) / 3,800 / 2,800 and 1,800 THB
Sale Date : [Saturday] May 12th, 2018 at 10:00 AM 
Ticket Website : http://www.ticket-yjpartners.com

 

 


Ticket Information (Terms and Condition)

1. The Ticket Buyers have to apply for membership at http://www.ticket-yjpartners.com
Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address. Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and password for ticket purchase and other membership activities.

2. Online Tickets will be sold on Saturday 12th May at 10.00 AM onward
Once enter into the system, the member has to select ticket price, zone and seat number. You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have additional reservation with the same username.)
**The ticket buyers may choose to receive the tickets via EMS where the system will charge the delivery fee of 50 Baht. This service is for person who lives in Thailand only.

3. After the required details are filled completely, the system will provide the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to, and inform your payment detail on ‘View Order’ menu
*** time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours) 
- if you use Credit Card, system will redirect to credit card system, Service Charge 5%. 
- Paypal has service charge 5%
The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) The member may transfer the money via ATM, Bank Counter, Internet Banking
- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer the money at exact value for accurate purchase details checking.
- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at http://www.ticket-yjpartners.com (on View Orders menu) within the given time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately at YJPartnersTicket@gmail.com

4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.

6. Ticket prices do not include issuing plastic cards at 20 baht.

7. For Standing tickets, entrance to the venue are running by queue number. You can check your queuing number in ‘View Order’ page after 7 days when ticket was fully purchased. (Your ticket number will be the same as your queuing number). In case of losing ticket, The Organizer reserves the right to refuse issuing a new ticket in any circumstances.

8. Tickets self pick up will be at Ticket kiosk at Concert venue from 13.00 pm.

Remark:
For additional inquiry 
http://www.ticket-yjpartners.com
https://www.facebook.com/YJPartnersOfficial/
YJPartnersTicket@gmail.com
Line @PBTicketTeam https://line.me/R/ti/p/%40pbticketteam